Dutch Candy Store is een handelsmerk van XOOPH

Teneinde de XOOPH internetsites en de daarmee verbonden diensten aan haar gebruikers beschikbaar te kunnen stellen is het noodzakelijk dat XOOPH in een aantal gevallen persoonsgegevens verwerkt. Hieronder volgt een uitleg welke gegevens XOOPH voor welke doeleinden gebruikt en wat XOOPH doet om uw privacy te beschermen. XOOPH adviseert u vóór het gebruik van de XOOPH internetsites hiervan kennis te nemen.

Daarnaast is op de XOOPH internetsites een disclaimer van toepassing. XOOPH adviseert u ook hiervan vóór het gebruik van de XOOPH internetsites kennis te nemen.

Wie verwerkt uw persoonsgegevens? 
Het bedrijf XOOPH is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens ten behoeve van alle XOOPH internetsites. XOOPH zal zonder uw voorafgaande toestemming geen persoonsgegevens verkopen, verspreiden of bekendmaken aan derden buiten de XOOPH-organisatie, tenzij zij hiertoe verplicht is op grond van de wet, gedrags- en beroepsregels of een rechterlijk bevel.

Welke gegevens worden verwerkt? 
Indien u via XOOPH internetsites artikelen besteld, vragen stelt en/of gebruik maakt van andere aangeboden diensten is het mogelijk dat u bepaalde persoonsgegevens van u zelf dient te verstrekken c.q. dat u deze op eigen initiatief verstrekt. XOOPH verwerkt deze gegevens teneinde:

De diensten die via de XOOPH internetsites worden aangeboden aan u ter beschikking te stellen en uit te voeren

De dienstverlening van XOOPH, al dan niet via de XOOPH internetsites te optimaliseren.

Indien u vragen en/of opmerkingen per e-mail heeft geplaatst en/of andere diensten binnen de XOOPH internetsites heeft aangevraagd, is het mogelijk dat XOOPH uw gegevens gebruikt om contact met u op te nemen voor de beantwoording van deze vragen en/of opmerkingen en het uitvoeren van deze diensten.

XOOPH bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de uitvoering van de hierboven omschreven doeleinden, tenzij deze gegevens noodzakelijk zijn om te voldoen aan een wettelijke bewaarplicht.

Gebruik van cookies en logbestanden
Een cookie is een klein bestandje met gegevens dat wordt geplaatst op uw persoonlijke harddisk drive terwijl u op de XOOPH internetsites bent. XOOPH gebruikt in sommige gevallen cookies om het gebruik van de XOOPH internetsites zo efficiënt mogelijk te laten verlopen. Indien u niet wilt dat cookies worden gebruikt door XOOPH kunt u uw browser zo (laten) instellen dat de cookies gedeactiveerd worden. Indien u het gebruik van cookies niet accepteert en de cookies heeft gedeactiveerd c.q. heeft laten deactiveren, heeft dat mogelijk gevolgen voor het gebruiksgemak van de XOOPH internetsites.

De XOOPH internetsites genereren automatisch logbestanden van het gebruik door u en andere gebruikers van de XOOPH internetsites. XOOPH houdt gebruiksgegevens bij zoals aantal bezoeken, datum en tijd van het oproepen van de paginas, de doorverwijzende internetsites en andere statistische gebruiksgegevens. Deze logbestanden en gegevens zullen voor statistische doeleinden op anonieme wijze worden gebruikt, als ook voor het verbeteren van de dienstverlening via de XOOPH internetsites.

Beveiliging 
XOOPH heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen teneinde uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Personen die namens XOOPH toegang hebben tot uw gegevens zijn - onder meer op basis van de voor hen geldende gedrags- en beroepsregels - gehouden tot geheimhouding.

Internetsites van derden 
XOOPH kan links opnemen naar internetsitess van derden. Het kan gebeuren dat deze derden of anderen op deze internetsites informatie over u verzamelen. XOOPH is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze internetsites en de handelingen van deze derden of anderen. XOOPH raadt u aan kennis te nemen van hun beleid ten aanzien van de verwerking van persoonsgegevens.

Vragen
Indien u vragen en/of opmerkingen heeft met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens binnen de XOOPH internetsites, kunt u contact opnemen via sales@xooph.com


Winkelwagen 0 Product Producten (leeg)    

Geen producten

PostNL Verzending
€ 0,00 Totaal

Afrekenen

Fabrikanten